wtorek, 28 maja 2024
siostry wizytki w jaśle >> charyzmat zakonu
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<<  

CHARYZMAT ZAKONU NAWIEDZENIA NMP


ciąg dalszy ...

sióstr i całej wspólnoty. Praca spełniana ze względu na dobro wspólne pozwała siostrom pomagać jedne drugim w stawaniu się coraz bardziej sobą oraz w rozwijaniu swej osobowości we wzajemnym służeniu sobie. Siostry pamiętają, że każde praca złączona z pracą Chrystusa pozwala współdziałać w całym dziele stworzenia i odkupienia.

Radość życia

Radość z daru łaski powołania, nieustannej łączności z Bogiem wyrażają siostry w czasie wspólnych rekreacji.

"Bóg nasz jest Bogiem radości" mawiał św. Franciszek Salezy i dodawał: "trzeba nie tylko chcieć spełniać wolę Boga, lecz należy to czynić z radością." Jest to radość czystych serc przepełnionych szczęściem i pokojem z wypełnienia woli Bożej; jest to radość nadziei czerpana z Bożych źródeł. Taka radość opierająca się na miłowaniu i zawierzeniu jest zawsze zwycięska w próbach; stanowi zaporę przed załamaniem i zniechęceniem, ułatwia życie wspólnotowe i pomaga pokonywać trudności. Wypowiedzi i listy św. Franciszka Salezego, założyciela wizytek, zawierają zachętę do trzymania się w Bożej radości. Oto niektóre fragmenty: "Mieszkaj zawsze w Bogu, żyj świecie radosna, łagodna i pełna pokoju. Żyj radosna, gdyż jesteś poświęcona Radości Nieśmiertelnej, którą jest sam Bóg." "Nie mogę pojąć, jak możesz dopuszczać, by taka fala smutku zalewała twoje serce skoro jesteś dzieckiem Boga, poświęcona Jego miłości i spoczywasz w ramionach Jego Miłosierdzia." Matka de Chantal mówiła o Biskupie Salezym: "Zapewniam że był święty. Jednak świętość nie przeszkadzała mu wnosić miłej radości, która udzielała się zebranym. Śmiał się z całej duszy, gdy było z czego." Radość czerpana z Boga jest swobodna, szczera, pociągająca i otwarta na drugiego człowieka.

strona: [1][2][3][4] 5 <<<  
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010