środa, 24 kwietnia 2024
siostry wizytki w jaśle >> kult serca jezusa
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
  >>>

KULT SERCA JEZUSA


Modlitwy (według św. Małgorzaty Marii)

Obietnice Pana Jezusa dla praktykujących 9 pierwszych piątków miesiąca:

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 4. Będę im bezpiecznym schronieniem podczas życia, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich zamiary.
 6. Grzesznicy znajdą w moim Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe, staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mojego Serca będzie umieszczony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, którzy będą rozszerzać to nabożeństwo, będą zapisane w moim Sercu i na zawsze w nim pozostaną.
 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki przez dziewięć kolejnych miesięcy, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie mojej niełaski ani bez sakramentów świętych i że moje Serce stanie się dla nich bezpiecznym schronieniem w godzinę śmierci.

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa:

O Jezu najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią Najmiłościwsze Twoje Serce.

Pomni wszelako, że i sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości i dlatego żalem najgłębszym przejęci, błagamy najpierw o miłosierdzie dla siebie gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za grzechy, których sami dopuściliśmy się, ale i za występki tych, co błąkając się z dala od drogi zbawienia, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, bądź też zadeptawszy obietnice chrztu świętego, zrzucili z siebie najsłodsze jarzmo

strona: 1 [2][3]   >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010