środa, 24 kwietnia 2024
siostry wizytki w jaśle >> kult serca jezusa
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
   

KULT SERCA JEZUSA


"Chociaż ten skarb miłości jest dobrem należącym do wszystkich i do którego każdy ma prawo, pozostawał on jednak zawsze ukryty aż do tej chwili, w której został powierzony w szczególny sposób córkom Nawiedze­nia, ponieważ one mają za zadanie czcić jego życie ukryte; został im objawiony po to, aby Go ukazywały i rozdawały innym." (Konstytucje Zakonu Nawiedzenia NMP)

Św. Małgorzata Maria Alacoque urodziła się 22 lipca 1647 r. w Charolais we Francii. Wstąpiła do klasztoru Sióstr Wi­zytek w Paray le Monial 20 czerwca 1671 r. i wiodła w nim ciche i ukryte życie przez 20 lat. W szeregu licznych objawień Pan Jezus ukazał jej swoje Boskie Serca i zażądał zaprowadzenia Jego kultu w całym Kościele. Małgorzata stała się pierwszą, najgorliwszą Apostołką Najświętszego Serca Jezusowego i przez nią nabożeństwo to objawione zostało światu. Odznaczając się w Zakonie gorącą miłością ku Bogu i heroicznymi cnotami, umarła dnia 17 października 1690 r. Ojciec św. Pius IX ogłosił ją błogosławioną 18 września 1864 roku, a Ojciec św. Benedykt XV kanonizował 13 maja 1920 r.strona: 1    
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010