piątek, 21 czerwca 2024
siostry wizytki w jaśle >> powołanie
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
  >>>

POWOŁANIE


Pójdź za Mną,
na górę, osobno...

...jeśli pragniesz złożyć Bogu radosną ofiarę z siebie w życiu ukrytym, oddanym modlitwie i pracy.

Zastanawiasz się? Szukasz? Wahasz się? Napisz! Przyjedź! Zobacz!
Dziewczęta myślące o życiu zakonnym i pragnące rozpoznać swoje powołanie zapraszamy na indywidualne rekolekcje. Termin do uzgodnienia.

Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło

Każde powołanie, a więc i powołanie do życia konsekrowanego jest nieocenionym darem miłującego Boga. Ma zawsze swój początek w Bogu, rodzi się z wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa. Spotkanie z tą Miłością staje się na wskroś czymś osobistym. To Bóg pierwszy wybiera, a człowiek odpowiada na to wezwanie dobrowolnym wyborem. Odpowiedź taka tylko wtedy jest prawdziwie wolna, jeżeli dojrzała po spokojnym namyśle i modlitwie.

Jedna z sióstr z naszej wspólnoty w krótkich słowach opisuje swoje powołanie: "Wyczytałam w książeczce do nabożeństwa, że przed wyborem drogi życia trzeba odbyć spowiedź generalną. W niedługim czasie po jej odprawieniu Opatrzność Boża postawiła mnie przed wyborem: Bóg czy człowiek. Zdecydowanie w duszy powiedziałam: Któż jak Bóg! Duch Święty sprawił, że wszystkie

światowe przyjemności mi zobojętniały. Tęskniłam tylko za Panem Jezusem. Raz przyszłam na odpust Najśw. Serca Jezusa do kościoła sióstr wizytek na Jasielskiej Górce. Ogarnęła mnie wówczas taka radość, że postanowiłam zostać zakonnicą w tym właśnie klasztorze. Pan Jezus obdarzył mnie łaską wielkiego zaufanie Jemu. W klasztorze jestem już 50 lat. Życie modlitwy, pracy i codzienne ofiary składane za cały świat dają mi niewysłowione szczęście. Cały sercem dziękuję Bogu za tę niezasłużoną łaskę."

Ojciec św. Jan Paweł II skierował do młodzieży w 1996r. słowa: "Do was młodzi mówię, jeśli słyszycie wezwanie Chrystusa nie odrzucajcie go. Odważnie wejdźcie na wielkie drogi świętości, które wytyczyli wybitni święci i święte idąc za Chrystusem. Bądźcie wierni ideałom typowym dla waszego wieku, ale nie wahajcie się przyjąć zamysłu Boga wobec was, jeśli On was wezwie, byście szukali świętości w życiu konsekrowanym. Podziwiajcie wszystkie dzieła w świecie, ale umiejcie zatrzymać wzrok na rzeczywistościach, które nigdy nie przeminął. Trzecie tysiąclecie czeka na wkład wiary i inicjatywy rzeszy młodych konsekrowanych, aby świat stał się miejscem bardziej radosnym, zdolnym przyjąć Boga a w Nim wszystkich Jego synów i córki."

Jedynie w światłach wiary można odkryć utajone piękno i sens życia kontemplacyjnego. Siostry wizytki żyjące w klauzurze, odłączone od świata, ale nie w izolacji od jego nabrzmiałych problemów wiedzą, że wykonują powierzone im zadanie w Kościele i w rodzinie ludzkiej przez modlitwę, pokorną pracę, ukrytą i cichą ofiarę, bez rozgłosu, bez hałasu, ale według Bożej woli ukazanej w tym powołaniu, zawsze aktualnym.

strona: 1 [2][3]   >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010